Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho 2 phương trình hóa học sau: (1) 2Al + 6HCl → 2AlCl3+ 3H2 (2) 2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2+ 3H2

Cho 2 phương trình hóa học sau: (1) 2Al + 6HCl → 2AlCl3+ 3H2 (2) 2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2+ 3H2

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho 2 phương trình hóa học sau:

(1) 2Al + 6HCl → 2AlCl3+ 3H2

(2) 2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2+ 3H2

Trong các kết luận sau, kết luận nào không đúng?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Nhôm phản ứng với cả dung dịch axit và dung dịch kiềm nhưng nhôm không là chất lưỡng tính.

Do đó kết luận C là không đúng.

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn