Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho 2,1 gam hỗn hợp X gồm 2 amin no, đơn chức, kế tiếp nhau

Cho 2,1 gam hỗn hợp X gồm 2 amin no, đơn chức, kế tiếp nhau

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho 2,1 gam hỗn hợp X gồm 2 amin no, đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng phản ứng hết với dung dịch HCl (dư), thu được 3,925 gam hỗn hợp muối. Công thức của 2 amin trong hỗn hợp X là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

CT amin chung có dạng : RN

    RN + HCl -> RNHCl

(R + 14)            (R + 50,5)

   2,1                      3,925

=> 3,925.(R + 14) = 2,1.(R + 50,5)

=> R = 28 (C2H4)

=> Vậy 2 amin là CH5N và C2H7N

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn