Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho 2,53 gam hỗn hợp X gồm HCOOH, CH3COOH, C

Cho 2,53 gam hỗn hợp X gồm HCOOH, CH3COOH, C

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho 2,53 gam hỗn hợp X gồm HCOOH, CH3COOH, C6H5OH (phenol) tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ, sau phản ứng thu được thêm 0,72 gam nước và m gam muối khan. Giá trị của m là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Phương pháp : Bảo toàn khối lượng

Tổng quát : -O-H + NaOH -> -O-Na + H2O

=> nH2O  = nNaOH = 0,04 mol

Bảo toàn khối lượng : m + mH2O = mNaOH + mX

=> m = 3,41g

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn