Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các biện pháp sau: 1- Đưa thêm một gen lạ vào hệ

Cho các biện pháp sau: 1- Đưa thêm một gen lạ vào hệ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các biện pháp sau:

1- Đưa thêm một gen lạ vào hệ gen.  

2- Làm biến đổi một gen đã có sẵn trong hệ gen.

3- Gây đột biến đa bội ở cây trồng.    

4- Cấy truyền phôi ở động vật.

Người ta có thể tạo ra sinh vật biến đổi gen bằng các biện pháp


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Người ta có thể tạo sinh vật biến đổi gen bằng cách: 1,2

Gây đột biến đa bội: tạo giống bằng phương pháp gây đột biến

Cấy truyền phôi: công nghệ tế bào ở động vật, nhân bản vô tính động vật

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn