Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các cân bằng hóa học sau:       (1) N2(k

Cho các cân bằng hóa học sau:       (1) N2(k

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các cân bằng hóa học sau:

      (1) N2(k)  +  3H2(k) 2NH3(k).                          (2) H2(k)  + I2(k)   2HI (k)

      (3) 2SO2(k)  +  O2(k)  2SO3(k)                          (4) N2(k)  + O2(k)  2NO (k)

Khi thay đổi áp suất cân bằng hóa học nào không bị chuyển dịch?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Các cân bằng nếu có số mol các chất khí hai về bằng nhau thì không chịu ảnh hưởng của sự thay đổi áp suất toàn hệ

=>A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn