Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các cân bằng sau trong các bình riêng biệt:       (1)

Cho các cân bằng sau trong các bình riêng biệt:       (1)

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các cân bằng sau trong các bình riêng biệt:      

(1) H2 (k, không màu)  +  I2 (k, tím)   ( rightleftarrows )    2HI (k, không màu) 

(2) 2NO2 (k, nâu đỏ)   ( rightleftarrows )   N2O4 (k, không màu)   

Nếu làm giảm thể tích bình chứa của cả 2 hệ trên, so với ban đầu thì màu của


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Làm giảm thể tích tức là làm tăng áp suất => CB chuyển dịch về phía làm giảm số mol phân tử khí

(1) do số mol phân tử khí ở 2 bên là như nhau nên thay đổi áp suất không ảnh hưởng đến chuyển dịch CB

(2) cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận => màu nhạt đi

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập hóa học 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn