Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các chất: KBr, S, SiO2, P, Na3PO

Cho các chất: KBr, S, SiO2, P, Na3PO<s

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các chất: KBr, S, SiO2, P, Na3PO4, FeO, Cu và Fe2O3. Trong các chất trên, số chất có thể bị oxi hóa bởi dung dịch axit H2SO4 đặc, nóng là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Trừ Fe2O3, SiO2, Na3PO4.

Lưu ý phản ứng của KBr: 2H2SO4 + 2KBr → Br2 + 2H2O + SO2 + K2SO4

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn