Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các chất sau: 1. FeO                    2. KClO3</

Cho các chất sau: 1. FeO                    2. KClO3</

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các chất sau:

1. FeO                    2. KClO3               3. KMnO4

4. CaCO­3               5. Không khí        6. H2O

Những chất được dùng để điều chế oxi trong phòng thí nghiệm là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn