Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các dữ liệu sau : 1- Enzyme thủy phân aa mở đầu 2- Rib

Cho các dữ liệu sau : 1- Enzyme thủy phân aa mở đầu 2- Rib

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các dữ liệu sau :

1- Enzyme thủy phân aa mở đầu

2- Riboxom tách thành hai tiểu phần bé và lớn rời khỏi mARN

3- Chuỗi polipeptit hình thành bậc cấu trúc không gian của protein

4- Riboxom trượt gặp bộ ba kết thúc trên mARN thì dừng lại

Trình tự đúng trong giai đoạn kết thúc  dịch mã là :


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Trình tự đúng trong giai đoạn kết thúc dịch mã là 4- 2 -1- 3 

Đáp án D 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn