Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các hiện tượng sau đây: 1/ Khí mêtan cháy sinh ra khí c

Cho các hiện tượng sau đây: 1/ Khí mêtan cháy sinh ra khí c

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các hiện tượng sau đây:

1/ Khí mêtan cháy sinh ra khí cacbonic và nước

2/ Cho nước vào tủ lạnh được nước đá

3/ Hiện tượng quang hợp của cây xanh

4/  Cô cạn nước muối được muối khan

Hiện tượng hóa học gồm các câu:

 


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Đáp án:B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn