Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các nhóm sinh vật trong một hệ sinh thái (1) Thực vật n

Cho các nhóm sinh vật trong một hệ sinh thái (1) Thực vật n

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các nhóm sinh vật trong một hệ sinh thái

(1) Thực vật nổi        (2) Động vật nổi           (3) Giun          (4) Cỏ             (5) Cá ăn thịt

Các nhóm sinh vật thuộc bậc dinh dưỡng cấp 1 của hệ sinh thái là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Các nhóm sinh vật thuộc bậc dinh dưỡng cấp 1 của hệ sinh thái là: (1) và (4)

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn