Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các phản ứng sau: (a) FeS + 2HCl à FeCl2 + H

Cho các phản ứng sau: (a) FeS + 2HCl à FeCl2 + H

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các phản ứng sau:

(a) FeS + 2HCl à FeCl2 + H2S

(b) Na2S + 2HCl à 2NaCl + H2S

(c) 2AlCl3 + 3Na2S + 6H2O à 2Al(OH)3 + 3H2S + 6NaCl

(d) KHSO4 + KHS à K2SO4 + H2S

(e) BaS + H2SO4 (loãng) à BaSO4 + H2S

Số phản ứng có phương trình ion rút gọn S2- + 2H+ à H2S là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

=> D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn