Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các phát biểu sau : (1) Cho xenlulozo vào ống nghiệm ch

Cho các phát biểu sau : (1) Cho xenlulozo vào ống nghiệm ch

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các phát biểu sau :

(1) Cho xenlulozo vào ống nghiệm chứa nước Svayde, khuấy đều thấy xenlulozo tan ra.

(2) Tơ visco , tơ axetat là tơ tổng hợp.

(3) tơ nitron (hay olon) được dùng để dệt vải may quần áo ấm hoặc bện thành sợi “len” đan áo rét.

(4) Các hợp chất hữu cơ thường có nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi cao (khó bay hơi)

(5) Trong phản ứng tráng gương, glucozo đóng vai trò chất oxi hóa

Số phát biểu đúng là :


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

(2) Sai. Vì tơ visco và tơ axetat là tơ bán tổng hợp.

(4) Sai. Vì các hợp chất hữu cơ không bền nhiệt , dễ bay hơi, dễ cháy.

(5) Sai. Vì Glucozo trong phản ứng này đóng vai trò là chất khử.

 Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn