Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các phát biểu sau: 1) Glucozơ bị khử bởi dung dịch AgNO

Cho các phát biểu sau: 1) Glucozơ bị khử bởi dung dịch AgNO

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các phát biểu sau:

1) Glucozơ bị khử bởi dung dịch AgNO3 trong NH3.

2) Phân tử khối của một amino axit ( 1 nhóm – NH2, 1 nhóm – COOH) luôn luôn là một số lẻ.

3) Dung dịch CH3NH2 làm quỳ tím chuyển sang màu hồng.

4) Cho Na vào dung dịch CuSO4 dư thu được kim loại sau phản ứng.

5) Tơ tằm thuộc loại tơ thiên nhiên.

Số phát biểu đúng


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

1) Sai. Glucozo bị oxi hóa bởi AgNO3/NH3

3) Sai. dung dịch CH3NH2 làm quì tím chuyển màu xanh

4) Khi cho Na vào dung dịch CuSO4 thì :

            Na + H2O -> NaOH + ½ H2

            CuSO4 + 2NaOH -> Cu(OH)2 + Na2SO4

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn