Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các phát biểu sau : 1/ glucozo và fructozo đều tác dụng

Cho các phát biểu sau : 1/ glucozo và fructozo đều tác dụng

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các phát biểu sau :

1/ glucozo và fructozo đều tác dụng với Cu(OH)2 tạo dung dịch xanh lam

2/ saccarozo và mantozo thủy phân đều cho 2 phân tử monosaccarit  

3/ tinh bột và xenlulozo có CTPT dạng (C6H10O5)n và là đồng phân của nhau

4/ Chất béo còn được gọi là triglixerit

5/ Gốc hidrocacbon của axit béo trong triglixerit có nguồn gốc từ thực vật là gốc không no

Số phát biểu đúng là :


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

(3) Sai vì Tinh bột và xenlulozo không cùng phân tử khối nên không thể là đồng phân của nhau

Có 4 câu đúng

=>C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn