Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các phát biểu sau: (a) Trong một phân tử tetrapeptit mạ

Cho các phát biểu sau: (a) Trong một phân tử tetrapeptit mạ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các phát biểu sau:

(a) Trong một phân tử tetrapeptit mạch hở có 4 liên kết peptit.

(b) Dung dịch lysin làm xanh quỳ tím.

(c) Anilin tác dụng với nước brom tạo thành kết tủa trắng.

(d) Peptit Gly–Ala có phản ứng màu biure với Cu(OH)2.

(e) Thủy phân hoàn toàn protein đơn giản thu được các a-aminoaxit.

(f) Các hợp chất peptit kém bền trong môi trường bazơ nhưng bền trong môi trường axit.

Số phát biểu đúng là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

(a) Sai. Trong 1 phân tử tetrapeptit mạch hở có 3 liên kết peptit.

(d) Sai. Chỉ có tripeptit trở lên mới có phản ứng màu biure

(f) Sai. Hợp chất peptit kèm bền cả trong môi trường axit lẫn bazo.

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn