Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho các phương pháp sau: 1)      Tự thụ phấn bắt buộc qua n

Cho các phương pháp sau: 1)      Tự thụ phấn bắt buộc qua n

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các phương pháp sau:

1)      Tự thụ phấn bắt buộc qua nhiều thế hệ.

2)      Dung hợp tế bào trần khác loài.

3)      Lai giữa các dòng thuần chủng có kiểu gen khác nhau để tạo ra F1.

4)      Nuôi cấy hạt phấn rồi tiến hành lưỡng bội hóa các dòng đơn bội.

Các phương pháp có thể sử dụng để tạo ra dòng thuần chủng ở thực vật là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Các phương pháp có thể sử dụng để tạo ra dòng thuần chủng ở thực vật là : (1), (4)

Đáp án B

2 sai, do dung hợp tế bào trần khác loài, vì chưa rõ tế bào đem lai có là thuần chủng hay không nên đời con chưa chắc đã là thuần chủng

3 sai, lai giữa các dòng thuần chủng có kiểu gen khác nhau sẽ tạo ra con có kiểu gen dị hợp

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn