Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các sơ đồ phản ứng sau: C8H14O<su

Cho các sơ đồ phản ứng sau: C8H14O<su

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các sơ đồ phản ứng sau:

C8H14O4  + NaOH  → X1  + X2 + H2

X1  + H2SO4   →  X3 + Na2SO4

X3  + X4   →  Nilon-6,6 + H2O Phát biểu nào sau đây đúng?

 


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

X3 : HOOC-[CH2]4-COOH

X4 : H2N-[CH2]6-NH2

X1 : NaOOC-[CH2]4-COONa

C8H14O4 : CH3OOC-[CH2]4-COOCH3

X2 : C2H5OH

=> Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn