Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các sự kiện sau: (1) phiên mã; (2) gắn ribôxôm vào mA

Cho các sự kiện sau: (1) phiên mã; (2) gắn ribôxôm vào mA

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các sự kiện sau:

(1) phiên mã;

(2) gắn ribôxôm vào mARN;

(3) cắt các intron ra khỏi ARN;

(4) gắn ARN pôlymeaza vào ADN;

(5) chuỗi pôlipeptit cuộn xoắn lại;

(6) axit amin mêtiônin bị cắt ra khỏi chuỗi pôlypeptit.

Trình tự đúng của quá trình chuyển thông tin di truyền từ ADN thành prôtêin ở sinh vật nhân thực là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Trình tự đúng của quá trình chuyển thông tin di truyền từ ADN thành prôtêin ở sinh vật nhân thực là 4 → 1 → 3 → 2 → 6 → 5.

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn