Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho ( căn 2019  - căn 2018 )^a > ( căn 2019  - căn 2018 )^b. Kết luận nào sau đây đúng?

Cho ( căn 2019  - căn 2018 )^a > ( căn 2019  - căn 2018 )^b. Kết luận nào sau đây đúng?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho ({left( {sqrt {2019} - sqrt {2018} } right)^a} > {left( {sqrt {2019} - sqrt {2018} } right)^b}.) Kết luận nào sau đây đúng?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ta có: (0 < sqrt {2019}  - sqrt {2018}  {left( {sqrt {2019}  - sqrt {2018} } right)^b} Leftrightarrow a < b.)

Chọn  B.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn