Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho cân bằng sau trong bình kín: 2NO2(k) (over

Cho cân bằng sau trong bình kín: 2NO2(k) (over

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho cân bằng sau trong bình kín:

2NO2(k) (overset {} leftrightarrows ) N2O4(k)

(màu nâu đỏ)  (không màu)

Biết khi hạ nhiệt độ của bình thì màu nâu đỏ nhạt dần. Phản ứng thuận có:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ta có: 2NO2(k) (overset {} leftrightarrows ) N2O4(k)

Khi hạ nhiệt độ của bình thì màu nâu đỏ nhạt dần, chứng tỏ phản ứng xảy ra theo chiều thuận, vì vậy phản ứng trên là phản ứng tỏa nhiệt (∆H < 0).

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập hóa học 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn