Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho dãy các chất: NaOH, Sn(OH)<sub>2</sub>, Pb(OH)<sub>2</su

Cho dãy các chất: NaOH, Sn(OH)<sub>2</sub>, Pb(OH)<sub>2</su

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho dãy các chất: NaOH, Sn(OH)2, Pb(OH)2, Al(OH)3, Cr(OH)3. Số chất trong dãy có tính chất lưỡng tính là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Các chất có tính lưỡng tính là  Sn(OH)2, Pb(OH)2, Al(OH)3, Cr(OH)3

> B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn