Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho dãy các cụm từ sau, dãy nào dưới đây chỉ chất?  

Cho dãy các cụm từ sau, dãy nào dưới đây chỉ chất?  

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho dãy các cụm từ sau, dãy nào dưới đây chỉ chất?

 


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

A. Sai vì bàn ghế là vật thể

B. đúng

C.  Sai vì bút chì, thước kẻ là vật thể

D. sai vì chảo gang là vật thể

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn