Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho hàm số f( x ) xác định trên R và có đồ thị hàm số f'( x ) như hình vẽ. Hàm số f( x ) có mấy điểm

Cho hàm số f( x ) xác định trên R và có đồ thị hàm số f'( x ) như hình vẽ. Hàm số f( x ) có mấy điểm

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho hàm số (fleft( x right)) xác định trên (mathbb{R}) và có đồ thị hàm số (f'left( x right)) như hình vẽ. Hàm số (fleft( x right)) có mấy điểm cực trị?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Dựa vào đồ thị hàm số ta thấy đồ thị hàm số (y = f'left( x right)) ta thấy (f'left( x right)) đổi dấu tại 4 điểm.

( Rightarrow ) hàm số (y = fleft( x right)) có 4 điểm cực trị.

Chọn  B.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn