Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

 Cho hàm số y = x^3 - 3x^2 + 1 có đồ thị ( C ) như hình vẽ bên. Với giá trị nào của m thì đường thẳn

 Cho hàm số y = x^3 - 3x^2 + 1 có đồ thị ( C ) như hình vẽ bên. Với giá trị nào của m thì đường thẳn

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho hàm số (y = {x^3} - 3{x^2} + 1) có đồ thị (left( C right)) như hình vẽ bên. Với giá trị nào của m thì đường thẳng (y = m - 1) cắt (left( C right)) tại ba điểm phân biệt có hoành độ ({x_1} < 1 < {x_2} < {x_3})?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Xét (y = {x^3} - 3{x^2} + 1), ta có: với (x = 1) thì (y =  - 1)

Để đường thẳng (y = m - 1) cắt (left( C right)) tại ba điểm phân biệt có hoành độ ({x_1} < 1 < {x_2} < {x_3}) thì ( - 3 < m - 1 <  - 1 Leftrightarrow  - 2 < m < 0).

Chọn: B

 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn