Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho hình bình hành MNPQ. Phép tịnh tiến theo véc tơ MN biến điểm Q thành điểm nào sau đây?

Cho hình bình hành MNPQ. Phép tịnh tiến theo véc tơ MN biến điểm Q thành điểm nào sau đây?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho hình bình hành (MNPQ). Phép tịnh tiến theo véc tơ (overrightarrow {MN} ) biến điểm (Q) thành điểm nào sau đây?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

 Do (MNPQ) là hình bình hành nên (overrightarrow {MN}  = overrightarrow {QP} ) hay ({T_{overrightarrow {MN} }}left( Q right) = P).

Vậy phép tịnh tiến theo véc tơ (overrightarrow {MN} ) biến điểm (Q) thành điểm (P).

Chọn  A.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn