Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh bằng 1 mặt bên SAB là tam giác đều và nằm trong

Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh bằng 1 mặt bên SAB là tam giác đều và nằm trong

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh bằng 1, mặt bên SAB là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Tính thể tích V của khối cầu ngoại tiếp hình chóp đã cho.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Gọi I là trung điểm của AB, G là trọng tâm tam giác SAB.

Tam giác SAB đều ( Rightarrow left{ begin{array}{l}SI bot ABSG = dfrac{2}{3}SI = dfrac{2}{3}.dfrac{{asqrt 3 }}{2} = dfrac{{asqrt 3 }}{3}end{array} right.)

Ta có:  (left{ begin{array}{l}left( {SAB} right) bot left( {ABC} right)left( {SAB} right) cap left( {ABC} right) = ABSI subset left( {SAB} right)SI bot ABend{array} right.,, Rightarrow SI bot left( {ABC} right))

Gọi H là trọng tâm tam giác ABC. Dựng điểm O sao cho (left{ begin{array}{l}OH//SIGO//ICend{array} right.)

Khi đó, O là tâm mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC.

Ta có: SAB, ABC là hai tam giác đều có chung cạnh AB, I là trung điểm của AB ( Rightarrow SI = CI)

(IG = dfrac{1}{3}SI,,IH = dfrac{1}{3}IC Rightarrow IG = IH Rightarrow IGOH) là hình vuông ( Rightarrow OG = IG = dfrac{1}{3}SI = dfrac{1}{3}.dfrac{{asqrt 3 }}{2} = dfrac{{asqrt 3 }}{6})

Tam giác SGO vuông tại G ( Rightarrow SO = sqrt {S{G^2} + G{O^2}}  = sqrt {dfrac{{{a^2}}}{3} + dfrac{{{a^2}}}{{12}}}  = dfrac{{asqrt {15} }}{6} Rightarrow R = dfrac{{asqrt {15} }}{6})

Tính thể tích V của khối cầu ngoại tiếp hình chóp đã cho là: (V = dfrac{4}{3}pi {R^3} = dfrac{4}{3}pi {left( {dfrac{{asqrt {15} }}{6}} right)^3} = dfrac{{5{a^3}sqrt {15} }}{{54}})

Chọn: A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn