Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình chữ nhật AB = a BC = 2a mặt bên (SAB) vuông góc với đáy tam giá

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình chữ nhật AB = a BC = 2a mặt bên (SAB) vuông góc với đáy tam giá

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình chữ nhật , AB = a, BC = 2a, mặt bên (SAB) vuông góc với đáy, tam giác SAB cân đỉnh S và có G là trọng tâm. Biết khoảng cách từ điểm G đến mặt phẳng (SCD) là frac{2asqrt{3}}{3}, tính thể tích của hình chóp S.ABCD theo a


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Gọi I là trung điểm của AB, K là trung điểm của CD, chứng minh SI ⊥ (ABCD), lập luận đi đến CD ⊥ (SIK)

Kẻ đường cao IH của ∆SIK, chứng minh IH ⊥ (SCD) tại H

Trong ∆SIK kẻ GE // IH với E ∈ SK ⇒ GE ⊥ (SCD) tại E. Vậy

GE = d[G ; (SCD)] =

Lập luận GE = IH ⇒IH = a√3. Mặt khác IK = BC = 2a

Xét tam giác vuông SIK: = + ⇒ SI = 2a√3

⇒ V = SI.SABCD = 2a√3.2a2 =

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn