Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Xác định tính chẵn lẻ và vẽ đồ thị hàm số: 1) y = |x-1|+|x+

Xác định tính chẵn lẻ và vẽ đồ thị hàm số: 1) y = |x-1|+|x+

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Xác định tính chẵn lẻ và vẽ đồ thị hàm số:

1) y = |x-1|+|x+1|

2) y = |x-1|-|x+1|

3) y=x^{2}-2|x|+1


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

1) Hàm số chẵn vì D =R

và f(-x) = |-x+1| + |-x-1| = |x-1| + |x+1| = f(x)

* Đồ thị :

2) Hàm số này là hàm lẻ vì :

f(-x) = |-x+1|-|-x-1| = |x-1|-|x+1| = -f(x) và D = R

* Đồ thị :

3) Hàm số này là hàm chẵn vì 

Ta có : 

=> Vậy phần đồ thị là đường cong tạo bởi phần  và phần 

* Đồ thị :

Chọn C

( * ) Xem thêm: Ôn tập toán 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn