Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tìm parabol 

Tìm parabol 

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tìm parabol y=ax^{2}+bx+c  biết rằng

1)(P) đi qua A(0;-1) ; B(1;-1) ; C(-1;1)

2) (P) đi qua D( 0 ;3) và có đỉnh S(1 ; 4)


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

1)Vì (P)  đi qua A(0;-1) ; B(1;-1) ; C(-1;1) nên ta có:

 => a = 1 ; b = c = -1

=>

2) Vì  (P) đi qua D( 0 ;3) và có đỉnh S(1 ; 4) nên ta có:

Chọn D

( * ) Xem thêm: Ôn tập toán 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn