Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

 Cho sơ đồ điều chế và thu khí như hình vẽ: Phát biểu đúng

 Cho sơ đồ điều chế và thu khí như hình vẽ: Phát biểu đúng

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

 Cho sơ đồ điều chế và thu khí như hình vẽ:

Phát biểu đúng nhất là:

 


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

CH4 không phản ứng với nước Brom nên không làm mất màu .

=>D

( * ) Xem thêm: Tổng ôn tập hóa hữu cơ, Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn