Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho sơ đồ phả hệ sau:

Cho sơ đồ phả hệ sau:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho sơ đồ phả hệ sau:

Sơ đồ phả hệ trên mô tả sự di truyền của một bệnh ở người do một trong hai alen của một gen quy định. Biết rằng không xảy ra đột biến ở tất cả các cá thể trong phả hệ. Phát biểu nào sau đây là đúng?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Bố mẹ bình thường sinh ra con bị bệnh → Gen gây bệnh là gen lặn Bố bình thường sinh con gái bị bệnh → Gen gây bệnh nằm trên NST thường Bệnh do gen lặn nằm trên NST thường quy định. 

A- Ở thế hệ 2 có II.1 - aa ; II.2 - aa; II.4 - Aa / II.5-Aa . II.8- aa

Những cá thể còn lại ở thế hệ thứ II có kiểu hình dạng A- : kiểu gen AA hoặc Aa→A đúng Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn