Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho số phức z = a + bi ( a,b  thuộc  R) . Để điểm biểu diễn

Cho số phức z = a + bi ( a,b  thuộc  R) . Để điểm biểu diễn

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho số phức z = a + bi ( a,b  thuộc  R) . Để điểm biểu diễn của z nằm trong hình tròn tâm O bán kính R = 2 điều kiện của a và b là:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn