Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho tam giác ABC với (A 4;5 );B - 6;

Cho tam giác ABC với (A 4;5 );B - 6;

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho tam giác ABC với (Aleft( {4;5} right);Bleft( { - 6; - 1} right);Cleft( {1;1} right)). Viết phương trình tổng quát của đường trung trực của cạnh AB.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Phương trình đường trung trực của AB:

Gọi K là trung điểm của AB nên (Kleft( { - 1;2} right))

Gọi (left( Delta  right)) là đường trung trực của AB( Rightarrow left( Delta  right)) đi qua điểm (Kleft( { - 1;2} right)) và có vtpt (overrightarrow {AB}  = left( { - 10; - 6} right))

Phương trình tổng quát của (left( Delta  right)) là:

( - 10left( {x + 1} right) - 6left( {y - 2} right) = 0 Leftrightarrow  - 10x - 6y + 2 = 0 Leftrightarrow 5x + 3y - 1 = 0)

Chọn A.

( * ) Xem thêm: Ôn tập toán 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn