Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số : 1)

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số : 1)

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số : 1)y=x^{2}-6x

2) y = -x2 + 4x


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

1)* TXĐ : R

* Hàm số y =x2 - 6x = x- 6x + 9 - 9 =  (x-3)- 9

* Bảng biến thiên:

* Đồ thị :

2)

* TXĐ : R

* Bảng biến thiên:

+) Đồ thị :

Chọn A

( * ) Xem thêm: Ôn tập toán 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn