Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Xét sự biến thiên của các hàm số sau trên các khoảng đã chỉ

Xét sự biến thiên của các hàm số sau trên các khoảng đã chỉ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Xét sự biến thiên của các hàm số sau trên các khoảng đã chỉ ra:

1)y=x^{2}+4x-2 trên (-infty ;-2);(-2;+infty)

2)y=-2x^{2}+4x+1 trên (-infty ;1);(1;+infty)

3)y=frac{4}{x+1};(-1;+infty)

4)y=frac{3}{2-x};(2;+infty)


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

1)

. Ta có:

Vì 

=> Hàm nghịch biến trên 

*

 . Ta có:

Vì 

=> Hàm đồng biến trên 

2) Tương tự câu 1 ta có hàm đồng biến trên  và nghịch biến trên 

3)

 . Ta có:

Vì 

=> Hàm nghịch biến trên 

4)

 . Ta có:

=> Hàm đồng biến trên 

( * ) Xem thêm: Ôn tập toán 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn