Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Xét tính đơn điệu của hàm số:

Xét tính đơn điệu của hàm số:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Xét tính đơn điệu của hàm số:

y=f(x)=sqrt{12-3x^{2}}


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Miền xác định D = [-2;2]

*Giả sử 

Vậy : 

Vậy hàm số tăng trên [-2;0]

*

Giả sử 

Vậy : 

Vậy hàm số giảm trên [0;2]

Chọn A

( * ) Xem thêm: Ôn tập toán 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn