Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho tích phân (I = intlimits0^pi  4

Cho tích phân (I = intlimits0^pi  4

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho tích phân (I = intlimits_0^{{pi  over 4}} {left( {x - 1} right)sin 2xdx} ). Tìm đẳng thức đúng?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn