Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho từng chất FeO, Fe, Fe(OH)<sub>2</sub>, Fe<sub>3</sub>O<s

Cho từng chất FeO, Fe, Fe(OH)<sub>2</sub>, Fe<sub>3</sub>O<s

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho từng chất FeO, Fe, Fe(OH)2, Fe3O4, Fe2O3, Fe(NO3)2Fe(NO3)3, FeSO4, Fe2(SO4)3, FeCO3lần lượt tác dụng với HNO3 đặc, nóng. Số phản ứng oxi hoá-khử xảy ra là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn