Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chọn đáp án đúng  Điều kiện cân bằng của một vật có mặt châ

Chọn đáp án đúng  Điều kiện cân bằng của một vật có mặt châ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chọn đáp án đúng

 Điều kiện cân bằng của một vật có mặt chân đế là giá của trọng lực 


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Điều kiện cân bằng của một vật có mặt chân đế là giá của trọng lực phải xuyên qua mặt chân đế.   

( * ) Xem thêm: Ôn tập vật lý 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn