Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chọn kết luận SAI Vật chuyển động thẳng đều có phương trình

Chọn kết luận SAI Vật chuyển động thẳng đều có phương trình

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chọn kết luận SAI

Vật chuyển động thẳng đều có phương trình: x = 10 - 4t ( tọa độ tính bằng m thời gian tính bằng s).


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Đáp án C

Vật chuyển động thẳng đều có phương trình: x = 10 - 4t (tọa độ tính bằng m thời gian tính bằng s).

Sau 2,5s thì tọa độ của vật bằng 0 

( * ) Xem thêm: Ôn tập vật lý 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn