Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chọn nhận xét <u>sai</u>:

Chọn nhận xét <u>sai</u>:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chọn nhận xét sai:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

But-1-en :

CH2=CH-CH2CH3 + H2O -> ancol : HOCH2CH2CH2CH3 ; CH3-CH(OH)CH2CH3

But-2-en :

CH3-CH = CH – CH3 + H2O -> ancol CH3-CH(OH)CH2CH3

=> chỉ thu được 2  ancol

=>A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn