Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chu kỳ dao động là khoảng thời gian

Chu kỳ dao động là khoảng thời gian

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chu kỳ dao động là khoảng thời gian


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

  Đáp án đúng là D.

Chu kì là khoảng thời gian ngắn nhất vật thực hiện một dao động toàn phần.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn