Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Có bao phân tử sau đây được cấu tạo từ bốn loại đơn phân? (

Có bao phân tử sau đây được cấu tạo từ bốn loại đơn phân? (

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Có bao phân tử sau đây được cấu tạo từ bốn loại đơn phân?

(1) ADN. (2) tARN. (3) Prôtêin. (4) rARN. (5) mARN.

 


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

- (1), (2), (4), (5) được cấu tạo từ bốn loại đơn phân:

+ ADN được cấu tạo từ 4 loại đơn phân A, T, G, X.

+ mARN, tARN, rARN đều được cấu tạo từ 4 loại đơn phân A, U, G, X.

- (3) được cấu tạo từ 20 loại đơn phân khác nhau: đơn phân cấu tạo nên prôtêin là các axit amin (có 20 loại axit amin khác nhau).

=> Đáp án D.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn