Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Có mấy đáp án dưới đây đúng với loài sinh sản hữu tính? (1). Số lượng gen trên mỗi phân tử ADN càng

Có mấy đáp án dưới đây đúng với loài sinh sản hữu tính? (1). Số lượng gen trên mỗi phân tử ADN càng

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Có mấy đáp án dưới đây đúng với loài sinh sản hữu tính?

(1). Số lượng gen trên mỗi phân tử ADN càng lớn thì nguồn nguyên liệu sơ cấp cho chọn lọc tự nhiên càng lớn

(2). Số lượng NST đơn bội càng lớn thì sẽ có nguồn nguyên liệu thứ cấp cho chọn lọc tự nhiên càng phong phú

(3). Bố hoặc mẹ di truyền nguyên vẹn cho con kiểu gen

(4). Bộ NST được duy trì ổn định qua các thế hệ cơ thể của loài nhờ sự kết hợp 3 quá trình nguyên phân, giảm phân và thụ tinh


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Các phát biểu đúng về loài sinh sản hữu tính là: (1),(2),(4)

Ý (3) sai vì mỗi bố mẹ chỉ truyền cho con 1 nửa số NST, không truyền cả kiểu gen

Chọn A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn