Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Công của lực điện không phụ thuộc vào    

Công của lực điện không phụ thuộc vào    

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Công của lực điện không phụ thuộc vào

 

 


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Công của lực điện trường không phụ thuộc vào hình dạng đường đi

( * ) Xem thêm: Ôn tập vật lý 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn