Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Công thức phân tử của Alanin là

Công thức phân tử của Alanin là

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Công thức phân tử của Alanin là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Công thức phân tử của Alanin là C3H7O2N (CH3-CH(NH2)-COOH)

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn