Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đại Tân sinh là đại phồn thịnh của

Đại Tân sinh là đại phồn thịnh của

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đại Tân sinh là đại phồn thịnh của


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Đại Tân sinh là đại phồn thịnh của thực vật hạt kín và sâu bọ,  chim,  thú

Đáp án C 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn