Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Dãy gồm các kim loại tác dụng nhiều được với hơi nước khi nung nóng là: 

Dãy gồm các kim loại tác dụng nhiều được với hơi nước khi nung nóng là: 

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Dãy gồm các kim loại tác dụng nhiều được với hơi nước khi nung nóng là:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

A bỏ Ag

B bỏ be

C bỏ Pb. Sn

=> D. : Zn + H2O ( nhiệt độ cao ) --> ZnO + H2

          3 Fe + 4H2O ( nhiệt độ cao ) --> Fe3O4 + 4H2

           Ba , Na ...

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn