Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Để tác dụng với dung dịch chứa hỗn hợp 745 gam KCl và 585 g NaCl thì thể tích dung dịch AgNO3 1M cần

Để tác dụng với dung dịch chứa hỗn hợp 745 gam KCl và 585 g NaCl thì thể tích dung dịch AgNO3 1M cần

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Để tác dụng với dung dịch chứa hỗn hợp 7,45 gam KCl và 5,85 g NaCl thì thể tích dung dịch AgNO3 1M cần dùng là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

nKCl = 0,1 mol; nNaCl = 0,1

=> nCl- = nNaCl + nKCl = 0,2 mol

Cl-  + Ag +  →AgCl

0,2 → 0,2

V = n : CM = 0,2 : 1 = 0,2 lít = 200 ml

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn